صفحه نخست     |     معرفی مجتمع     |     خدمات پژوهشی     |     خدمات علمی     |     خدمات فناوری     |     پیگیری پرداخت ها    
 

پيشخوان خدمات علمی، پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران در زمستان 1390، به منظور تمرکز بخشیدن به فعالیت های علمی و پژوهشی و فناوری تأسیس شد. این وب سایت با رویکرد ارائه خدمات آنلاین این مجتمع، طراحی شده است.

 

پیگیری پرداخت ها


کد ده رقمی پیگیری را وارد نمایید